THÉP V

Đánh giá:

 

                   

3/5 (2 bình chọn)Hỗ trợ trực tuyến
  • MR ĐÔNG (0911-558-009)

    Yahoo

  • PHÒNG KINH DOANH (0977-100-611)

    Yahoo

LIÊN HỆ

CTY TNHH MTV-TM-DV-XNK-THÉP TOÀN MIỀN ĐÔNG

tell: 0911 558 009 

fax: 0650 379 5637

Email:theptoanmiendong@gmail.com

Thông tin thêm về Thép hình chữ V - V50x50x5.0

TT    Sản phẩm, quycách (h*h*t)    Mác thép    Độ dài (mm)    Trọng lượng (Kg/m)    Trọng lượng (Kg/cây)
1    V30x30x3.0    CT3 → CT38    6,000    1.37    8.19
2    V40x40x3.0    CT3 → CT38    6,000    2.08    12.50
3    V40x40x4.0    CT3 → CT38    6,000    2.30    13.80
4    V50x50x4.0    CT3 → CT38    6,000    3.06    18.36
5    V50x50x5.0    CT3 → CT38    6,000    3.77    22.62
6    V63x63x5.0    CT3 → CT38    6,000    4.81    28.86
7    V63x63x6.0    CT3 → CT38    6,000    5.72    34.30
8    V70x70x5.0    CT3 → CT38    6,000    5.25    31.50
9    V70x70x6.0    CT3 → CT38    6,000    6.38    38.28
10    V70x70x7.0    CT3 → CT38    6,000    7.17    43.00
11    V75x75x5.0    CT3 → CT38    6,000    5.75    34.50
12    V75x75x6.0    CT3 → CT38    6,000    Err:522    Err:522
13    V75x75x7.0    CT3 → CT38    6,000    7.95    47.70
14    V75x75x8.0    CT3 → CT38    6,000    9.01    54.07
15    V80x80x6.0    CT3 → CT38    6,000    7.36    44.16
16    V80x80x8.0    CT3 → CT38    6,000    9.67    58.00
17    V90x90x6.0    CT3 → CT38    6,000    8.35    50.10
18    V90x90x7.0    CT3 → CT38    6,000    9.65    57.87
19    V90x90x8.0    CT3 → CT38    6,000    10.83    65.00
20    V100x100x7.0    CT3 → CT38    6,000    10.80    64.80
21    V100x100x8.0    CT3 → CT38    6,000    12.20    73.20
22    V100x100x10    CT3 → CT38    6,000    15.10    90.60
23    V120x120x8.0    SS400; SS540    12,000    14.70    176.40
24    V120x120x10    SS400; SS540    12,000    Err:522    Err:522
25    V120x120x12    SS400; SS540    12,000    22.05    264.60
26    V125x125x10    SS400; SS540    12,000    19.10    229.20
27    V125x125x12    SS400; SS540    12,000    22.40    268.80
28    V130x130x9.0    SS400; SS540    12,000    17.70    212.40
29    V130x130x10    SS400; SS540    12,000    19.75    237.00
30    V130x130x12    SS400; SS540    12,000    23.40    280.80
31    V150x150x10    SS400; SS540    12,000    22.90    274.80
32    V150x150x12    SS400; SS540    12,000    27.30    327.60
33    V150x150x15    SS400; SS540    12,000    33.60    403.20
34    V175x175x12    SS400; SS540    12,000    31.80    381.60
35    V175x175x15    SS400; SS540    12,000    39.40    472.80
36    V200x200x15    SS400; SS540    12,000    45.30    543.60
37    V200x200x20    SS400; SS540    12,000    59.70    716.40
38    V200x200x25    SS400; SS540    12,000    73.60    883.20

 

Đang xử lý...