thep hop

Đánh giá:

 

                   

1.5/5 (4 bình chọn)Hỗ trợ trực tuyến
  • MR ĐÔNG (0911-558-009)

    Yahoo

  • PHÒNG KINH DOANH (0977-100-611)

    Yahoo

LIÊN HỆ

CTY TNHH MTV-TM-DV-XNK-THÉP TOÀN MIỀN ĐÔNG

tell: 0911 558 009 

fax: 0650 379 5637

Email:theptoanmiendong@gmail.com

thông số kĩ thuật thép hộp vuông

Chiều dài tiêu chuẩn: 6m

 
STT Tên sản phẩm Độ dày Đóng bó Trọng lượng
(mm) (cây) (kg/m)
1 Hộp 10 x 30  0.7 ÷ 1.2 120 0.421 ÷ 0.699
2 Hộp 12 x 32  0.7 ÷ 2.0 120 0.465 ÷ 1.229
3 Hộp 14 x 14  0.7 ÷ 1.5 196 0.289 ÷ 0.574
4 Hộp 14 x 24  0.7 ÷ 1.5 150 0.399 ÷ 0.809
5 Hộp 15 x 35  0.7 ÷ 1.5 120 0.531 ÷ 1.092
6 Hộp 16 x 16  0.7 ÷ 1.5 144 0.333 ÷ 0.668
2 Hộp 20 x 20  0.7 ÷ 2.0 120 0.421 ÷ 1.103
8 Hộp 20 x 25  0.7 ÷ 2.5 120 0.476 ÷ 1.528
9 Hộp 20 x 30 0.7 ÷ 2.5 100 0.531 ÷ 1.724
10 Hộp 20 x 40  0.7 ÷ 3.0 70 0.641 ÷ 2.483
11 Hộp 25 x 25  0.7 ÷ 2.5 120 0.531 ÷ 1.724
12 Hộp 25 x 50  1.0 ÷ 3.5 48 1.139 ÷ 3.654
13 Hộp 30 x 30  0.7 ÷ 2.5 80 0.641 ÷ 2.117
14 Hộp 30 x 60  1.0 ÷ 3.5 40 1.375 ÷ 4.478
15 Hộp 40 x 80  1.1 ÷ 3.5 24 2.026 ÷ 6.127
16 Hộp 40 x 100  1.4 ÷ 4.0 24 3.003 ÷ 8.182
3 Hộp 50 x 50  1.1 ÷ 3.5 30 1.681 ÷ 5.028
18 Hộp 50 x 100  1.8 ÷ 4.0 20 4.115 ÷ 8.810
19 Hộp 60 x 60  1.2 ÷ 3.5 20 2.206 ÷ 6.127
20 Hộp 60 x 120  1.5 ÷ 4.0 15 4.153 ÷ 10.694
21 Hộp 75 x 75  1.5 ÷ 4.0 16 3.447 ÷ 8.810
22 Hộp 90 x 90  1.5 ÷ 4.0 16 4.153 ÷ 10.694
23 Hộp 100 x 100  2.5 ÷ 4.0 16 7.612

 

Đang xử lý...